डाचशंद कुत्रा जातीची चित्रे, 4

पृष्ठ 4

विलो टॅन डाचसुंड घाणीत उभा आहे. त्यामागे एक व्यक्ती आणि टेनिस बॉल आहे

3 वर्षांचे वयाचे मानक दचशंड विलो

इतर नावे
 • प्रमाणित दशकुंड
 • सूक्ष्म डाचसुंड
 • टॉय डाचसुंड
 • ससे
 • डॉक्सी
 • व्हिएनर डॉग
 • लहान हॉट डॉग
 • हॉटडॉग डॉग
 • सॉसेज डॉग
 • लाँग डॉग
 • छोटा बुरो डॉग
 • अर्थ कुत्रा
 • बॅजर डॉग
 • दचशंड
 • डाचसुंड
 • दचकुंड डॉक्सी
 • डाचसुंड
 • सॉसेज
 • डाचसुंड
 • गरम कुत्रा
 • टँक्सी
डावा प्रोफाइल - विलो टॅन डाचकुंड आपली शेपटी कॅमेरा धारकाकडे पहात घाणीत उभा आहे

3 वर्षाच्या वयाचे मानक डाचशंडला विलो- 'विलो बहुधा कुत्रा पार्क येथे तोंडात फेस घेईल. बहुधा इतर कुत्र्यांकडून मिळालेल्या प्रचंड उत्तेजनामुळे. तो निर्भय दिसतो. तो इतर कुत्र्यांभोवती खूप आत्मविश्वास बाळगतो आणि परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. तो अगदी इतर कुत्र्यांकडे भुंकण्यासारखे देखावा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करीत मोठ्या कुत्रा झुंज देत असे.

विलो टॅन डाचकुंड मध्यभागी झाडाची साल वर बाहेर ओढत घाण मध्ये बाहेर उभे आहे

3 वर्षांचे वयाचे मानक दचशंड विलोविलो टॅन डाचकुंड बाहेर आहे आणि त्याला ताब्यात घेत असलेल्या व्यक्तीस खेचण्याचा प्रयत्न करीत आहे

3 वर्षांचे वयाचे मानक दचशंड विलो

काळा आणि पांढरा अमेरिकन पिटबुल
डावा प्रोफाइल - विलो टॅन डाचकुंड घाणीत उभा आहे. त्याची शेपटी हवेत आहे

3 वर्षांचे वयाचे मानक दचशंड विलो

विलो टॅन डाचशंद निळा कॉलर परिधान करुन मातीच्या मैदानाच्या पलीकडे जात आहे. त्याची शेपटी उठली आहे.

3 वर्षांचे वयाचे मानक दचशंड विलो

विलो डाचकुंड तपकिरी घाणीत बाहेर उभा आहे आणि त्याच्या मागे दोन लोक आहेत

विलो टॅन मानक डाचशंड 3 वर्षांचा

बडी चांदीचे डॅपल टुनी दाचकुंड एका मोठ्या झाडासमोर उभे आहे. त्याचा पुढचा डावा पंजा हवेत आहे

मिसिंग— 'हा बडी आहे, माझा 14 पौंड, जवळपास दोन वर्षांचा चांदीचा डॅपल टुनी दाचकुंड आणि 16 एप्रिल 2010 रोजी आम्ही जेव्हा गावोगाव गेलो होतो तेव्हा काही मित्र आमच्यासाठी त्याला कुत्रा बनवून बसले होते. त्यांनी त्याला मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर काढले. तो कॉलरच्या बाहेर घसरला आणि तो बाहेर पडला. तो अद्याप गहाळ आहे, जर आपण त्याला मला ईमेल केलेले पाहिले असेल birdgerd@yahoo.com आणि बडी ईमेलचे शीर्षक द्या. तो डब्ल्यूए च्या व्हँकुव्हरमधील सॅल्मन क्रीकमध्ये हरवला होता, परंतु तो कुठेही असू शकतो. तो हे करेल हे फार विचित्र होते. भूतकाळात त्याने कॉलरमधून बाहेर पडण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही, असा मला विश्वास आहे की तो आपल्याशीच निष्ठावान आहे. '

बायकोन फ्राइझचे सरासरी वजन
ब्लॅक डाचशंडसह तपकिरी रंगाचा डायटर तपकिरी रंगाने लाल केप आणि लाल शैतानची शिंगे घातली आहेत. तो वीटच्या पोर्चवर बसलेला आहे

डायटर प्रौढ दाशशंद सर्व हॅलोविनसाठी कपडे घातले

क्लोज अप - डाएटर दचकुंडने आपल्या गळ्यात लाल बंडना घातला आहे आणि गवतमध्ये बसला आहे

वॉक फॉर पॅब्समध्ये भाग घेणारा वयस्क डाचशंड डायटर

चीयेनी क्रीम आणि पांढरा पायबल्ड डचशंड आणि हार्दिक ब्लॅक अँड टॅन पायबाल्ड डाचशंद एकत्र बेडवर झोपले आहेत. प्रतिमेभोवती एक पांढरा ग्रेडियंट आहे. हे एखाद्या स्वप्नातील दृश्यासारखे दिसते

'हे माझ्या 2-पायांचे चेयेन (क्रीम आणि पांढरे पायबल्ड डचशंड) आणि हार्दिक (ब्लॅक अँड टॅन पायबाल्ड डाचशंड) नावाची बाळ आहेत. चेयेने 2 वर्षांची आणि हार्दिक 3 वर्षांची आहे. चेयेने माझा जीव वाचवला. मी एक दिवस स्टोअरमध्ये जाण्यास तयार होतो म्हणून मी जाण्यापूर्वी काही मिनिटे त्यांना सोडले. मी तयार होत असतानाच मला च्यन्ने बाहेर वेड्यासारखे भुंकताना दिसले. आणि ती तिची नेहमीची साल नव्हती. माझ्या नव husband्याने खिडकी बाहेर पाहिली आणि मला सांगितले की ती माझ्या जीपच्या खाली असलेल्या मांजरीकडे भुंकत आहे. एक मिनिटानंतर ती अजूनही वेड्यात भुंकत होती आणि मला माहित आहे की काहीतरी ठीक नाही. ती असं कधी भुंकत नाही. मी बाहेर गेलो आणि जिथे जियनच्या दरवाजाशेजारी शेयेने उभी होती तिथे गेलो आणि खाली वाकलेला एक विषारी साप दिसला. मी चेयेनेला पकडून धाव घेतली. जर तिने मला त्या सापाबद्दल सांगितले नसते तर मी त्यावर लगेचच चाललो असतो आणि शक्यतो चावा घेतला असता. ती माझी छोटी लाईफसेव्हर आहे! '

तांबे लाल लांब-केस असलेले, निळ्या डोळ्याचे सूक्ष्म चॉकलेट डॅपल डाचशंद एका कार्पेटवर पडलेला आहे आणि पहात आहे

'हा कॉपर आहे. या चित्रात तो दीड वर्षांचा आहे. तो एक लाँगहेअर मिनीएचर चॉकलेट डॅपल डाचशंड आहे ज्यात 2 भव्य आहे निळे डोळे . तो आजूबाजूच्या प्रत्येकाला हसतो आणि हसतो. पण जेव्हा त्याची हाडे येते आणि उपचार घेतो-तेव्हा तो कुजोमध्ये बदलतो !! तो अद्भुत आहे! '

टाय ब्लॅक अँड टॅन डाचसुंड पलंगावर आणि क्रोकेट केलेल्या ब्लँकेटवर पडलेला आहे

टाय ब्लॅक अँड टॅन दचशंड

काळा आणि तपकिरी चिहुआहुआ गर्विष्ठ तरुण
क्लोज अप - डॅक्शंड पिल्ला एखाद्या व्यक्तीच्या हाताने धरून ठेवला जातो

दचकुंड कुत्र्याच्या पिलांचा शोध घ्या

टॅक्स डॅक्संड पप्पी डॅक्स्टर कार्पेटवर विणलेला आहे आणि बद्धबंद सॉक्सवर चघळत आहे

दचकुंड कुत्र्याच्या पिलांचा शोध घ्या

डॅक्शंड पिल्ला दोन मोठ्या टर्की आणि काही कोंबडीच्या समोर हिरव्या बागेच्या रबरी नळीच्या सुगंधाच्या बाहेर उभे आहे.

पिल्लांना भेट म्हणून दाचशंडला शोधा टर्की आणि कोंबडीची

ल्हासा आपो बॉर्डर कोली मिक्स
डॅक्सटर द टॅन डचशंड गर्विष्ठ तरुण पिल्लूंपेक्षा मोठा असलेल्या बुग्जी ससा समोरासमोर बसला आहे. ते मोठ्या प्रमाणात पाने असलेल्या क्षेत्रात आहेत

डॅक्शंड पिल्लाला बुग्जी भेटला ससा

दोन ग्रेट पायरेनीज कुंपणाद्वारे डॅक्शंड पिल्लाला डेक्स्टर सूंघत आहेत. डेक्स्टरच्या समोर बुग्जी ससा आहे

ग्रेट पायरेनिस डेक्स्टरला भेटा

ड्राशवेमध्ये डचसंड पिल्ला आणि टायगर मांजर समोरासमोर आहेत. वाघाच्या मागे एक काळी मांजर आहे

डॅक्शंड पिल्लाला टायगर भेटला मांजर

डॅक्शंड पिल्ला काहीतरी शोधत ब्लॅक टॉप सुंघत आहे. छोटा लो पांढरा आणि राखाडी मांजर डेक्सटरच्या मागे आहे. मिडनाईट ज्युनियर डेक्सटरच्या समोर एक काळ्या मांजरी उभी आहे

लिटल लू आणि मिडनाईट ज्युनियरसह डॅशंड पिल्लाला डेक्स्टर करा.

क्लोज अप - चा-चा ब्लॅक आणि टॅन दशकुंद पिल्ला त्याच्या मागे हिरव्या झुडुपे घेतलेल्या ठोस पायर्‍यावर बसला आहे

चा-चा 4 महिन्यांचा दचकुंद पिल्ला

फेलिक्स ब्लॅक अँड टॅन सूक्ष्म लांगहेयर डाचसुंड बाहेर बसला आहे. त्याच्या नाकावर पंख आहे.

फेलिक्स, years वर्षांचा वयाचा लघु लाँगहेर दाशकुंड एका पक्ष्याचा पाठलाग करत होता आणि त्याच्या नाकात चिकटलेली चिकटून संपला. नाही, त्याला पक्षी मिळाला नाही.